Avís legal

Aquest Avís Legal regula la utilització per part dels usuaris de les pàgines web contingudes en els llocs a Internet www.visualplanet.es, www.sistemasaudiovisuales.com i www.publinet.es (d'ara endavant, el "website").

Navegar pel website atribueix la condició d'usuari i comporta l'acceptació plena i sense reserves del present Avís Legal. VisualPlanet, a través del seu website, facilita als usuaris l'accés a certs continguts posats a disposició per PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL, o per tercers proveïdors de serveis i continguts. L'usuari accepta voluntàriament que l'ús d'aquests té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració o contingut del website i del present Avís Legal.

L'usuari es compromet a llegir aquest Avís Legal cada vegada que pretengui accedir al website.

Dades Identificatives

El titular d'aquest lloc web és PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL, amb CIF: ES-B61514428, i domicili social a Plaza Concepción Arenal, 1 - 08120 La Llagosta (Barcelona). Correu electrònic de contacte: [email protected].

VisualPlanet també és una marca registrada del grup PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL. Aquesta marca pertany al grup i la seva matriu.

Obligacions de l'Usuari

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta, lícita i d'acord amb la Llei i aquest Avís Legal. En particular, es compromet a no utilitzar els continguts amb una finalitat contrària a la Llei, moral o ordre públic; a no reproduir o copiar, no distribuir, no permetre l'accés públic, no transformar i no modificar cap tipus de contingut del website, excepte que compti amb autorització expressa i en qualsevol tipus de suport, ja sigui físic o lògic, de PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL o amb autorització expressa, si escau, del legítim titular dels drets sobre els continguts abans esmentats. A més, l'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web per a activitats il·legals o no autoritzades.

Així mateix, l'usuari es compromet a no utilitzar el disseny i el codi font de les pàgines web del website amb una finalitat contrària a la Llei, moral o ordre públic.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot tipus de contingut inclòs en el website, així com el disseny i el codi font de les pàgines web del website, està protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i sobre propietat industrial.

La totalitat del website i, en especial, text, imatges, programari i codi font és propietat de PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL. En el cas de continguts inclosos en el website dels quals no es posseeixin drets de propietat intel·lectual o industrial, PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL garanteix que ha obtingut l'autorització del seu legítim titular per a l'explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i, si escau, transformació dels mateixos.

En particular, els usuaris i altres persones que vulguin explotar, reproduir, distribuir, comunicar públicament i transformar els continguts inclosos en el website hauran de fer-ho amb la prèvia autorització de PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL o, si escau, del seu legítim titular i sempre realitzant aquestes actuacions de bona fe i seguint les directrius del present Avís Legal, així com de la Llei, moral i ordre públic.

Qualsevol senyal, denominació o qualsevol altre dret de propietat industrial que distingeixi o serveixi per distingir els productes i serveis de VisualPlanet en el mercat són propietat de PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL. Per a la utilització dels mateixos en el mercat per part de tercers que no siguin PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL s'haurà de comptar amb l'autorització expressa de la mateixa.

Els enllaços establerts en el website de VisualPlanet no representen cap tipus de relació entre PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL i les persones titulars dels esmentats llocs a Internet enllaçats, per la qual cosa PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL no serà responsable dels continguts i serveis que poguessin oferir-se en les pàgines enllaçades. En tot cas, PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL respecta tot tipus de drets i, en especial els de propietat intel·lectual i industrial, dels legítims titulars dels llocs a Internet enllaçats a través del website de VisualPlanet.

En qualsevol cas, PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL es reserva a emprendre les accions legals oportunes en cas d'actes de confusió, engany, denigració, comparació, imitació, explotació de la reputació aliena, incorporació de referències ocultes en llocs d'Internet perjudicials per a VisualPlanet o qualsevol altra conducta anàloga o similar que perjudiqui els seus legítims drets de propietat.

Política de Privacitat

PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL disposa d'informació sobre la política de protecció de dades i privacitat que pot consultar des d'aquí: Política de Privacitat

Exclusió de Responsabilitat

PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del website. Així mateix, PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL tampoc garanteix la utilitat del website o dels seus continguts per a la realització de cap activitat en particular. PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL exclou qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del website o a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al website. En particular, PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL no assumirà cap tipus de responsabilitat pels possibles fallades en l'accés a les diferents pàgines del website de la seva propietat.

PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL garanteix que compta amb mesures oportunes que compleixen amb els estàndards de seguretat que la tecnologia actual permet. No obstant això, i sense perjudici del que s'estableix en la seva Política de Privacitat, PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL no garanteix la privadesa i seguretat de la utilització del website i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característica i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del website. PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's al coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característica i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del website.

PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL no controla ni garanteix l'absència d'elements de caràcter informàtic en els continguts del website que puguin produir alteracions en els equips per al procés d'informació dels usuaris o en qualsevol tipus d'arxiu emmagatzemat en el mateix. PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la presència d'elements en els continguts del website que puguin provocar alteracions en els equips per al procés d'informació o en els arxius informàtics dels usuaris guardats en els mateixos.

PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL no garanteix la fiabilitat i utilitat dels continguts del website. PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció, accés o qualsevol altra conducta anàloga o similar als continguts.

PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts. PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL exclou qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts.

PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap mena sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el website, els serveis o els continguts.

Durada i Terminació

La durada de les presents condicions d'ús és indefinida. No obstant això, PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL podrà donar per acabada o suspendre l'accessibilitat de qualsevol dels continguts oferts en el website.

Així mateix, PUBLICIDAD INTERACTIVA PUBLINET SL podrà modificar el contingut del present Avís Legal en qualsevol moment, avisant-ne als usuaris del website amb un missatge a la Pàgina Web principal del mateix.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis vigents d'Espanya.

En cas de controvèrsia entre les parts sorgida d'aquest Avís Legal, ambdues es sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats que se'n deriven de la legislació vigent.